NUTS3 żyrardowski

Cyfryzacja GOKów

Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – żyrardowski

Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera

FUNDACJA ASUNCION MORERA, w celu wypełniania misji, przystąpiła do realizacji projektu pt. „CYFRYZACJA GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – żyrardowski”.

Dlatego też, w ramach realizowanego projektu, poszukuje samorządowych gminnych instytucji kultury, które pod patronatem fundacji chciałyby uczestniczyć w projekcie.

Celem projektu jest podniesie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury oraz dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat.

Projekt realizowany jest na terenie NUTS3 żyrardowskiego w województwie MAZOWIECKIM i zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 112 pracowników samorządowych gminnych instytucji kultury oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Szkolenia będą odbywały się w formie stacjonarnych zajęć grupowych lub ze względu na aktualna sytuacje epidemiologiczną w formie zdalnej.

Dodatkowo, w celu zapewnienia trwałości i skuteczności realizowanych działań, projekt zakłada zakup sprzętu i przekazanie go trzydziestu instytucjom kultury biorącym udział w projekcie.

Jeśli Państwa Instytucja zainteresowana jest udziałem w projekcie, zachęcamy do pobrania deklaracji udziału, która znajduje się pod linkiem wskazanym z prawej strony i przesłania jej do siedziby fundacji na adres:

Fundacja Asuncion Morera
ul. gen. L. Okulickiego 14/26a
35-206 Rzeszów

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

Ogłoszenia

Okres realizacji projektu od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2023 r.
Finansowanie projektu

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej