Fundacja Asuncion Morera

Naszą misją jest budowa społecznego przekonania i wiary, że warto podejmować wszelkie wysiłki na rzecz rozwoju osobistego.

Fundacja ASUNCION MORERA założona została w celu:

  • wspierania wszelkich form edukacji i aktywności, które służą rozwojowi i wspieraniu nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania
  • wspierania i promowania rozwoju edukacji oraz działanie na rzecz poprawy jakości edukacji
  • działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia i doskonalenia kompetencji cyfrowych i wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży