NUTS3 gorzowski

Cyfryzacja GOKów

Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – gorzowski

Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera

FUNDACJA ASUNCION MORERA, w celu wypełniania misji, przystąpiła do realizacji projektu pt. „CYFRYZACJA GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – gorzowski”.

Dlatego też, w ramach realizowanego projektu, wspiera gminne samorządowe ośrodki kultury, które pod patronatem fundacji zgłosiły się do uczestnictwa w projekcie.

Celem projektu jest podniesie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury oraz dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat.

Projekt realizowany jest na terenie NUTS3 gorzowskiego w województwie LUBUSKIM i zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 112 pracowników samorządowych gminnych instytucji kultury oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Szkolenia będą odbywały się w formie stacjonarnych zajęć grupowych lub ze względu na aktualna sytuacje epidemiologiczną w formie zdalnej. Szkolenia będą odbywały się w formie zajęć grupowych, w efekcie których podniesione zostaną kompetencje cyfrowe uczestników.

Dodatkowo, w celu zapewnienia trwałości i skuteczności realizowanych działań, projekt zakłada zakup sprzętu i przekazanie go trzydziestu instytucjom kultury biorącym udział w projekcie.

Wartość projektu wynosi 1 326 170 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich o wartości 1 122 337,67 zł.

Jeśli Państwa Instytucja zainteresowana jest udziałem w projekcie, zachęcamy do pobrania deklaracji udziału, która znajduje się pod linkiem wskazanym z prawej strony i przesłania jej do siedziby fundacji na adres:

Fundacja Asuncion Morera
ul. gen. L. Okulickiego 14/26a
35-206 Rzeszów

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

Ogłoszenia

Okres realizacji projektu od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2023 r.
Finansowanie projektu

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej